Против пожарна заштита

Превентивна против-пожарна заштита (ППЗ) означена је као најважнија мера за очување људског живота и здравља, као и структуралног пословања. Нагли развој у грађевинској технологији последњих година донео је повећане захтеве у области противпожарне заштите.

Међутим, без обзира колико одређени пословни објекат поседује систем заштите од пожара који несумњиво повећавају могућност добре заштите, он никада није довољан без адекватно обучених радника.