Чишћење и одржавање објеката

Чишћење и одржавање објекта: пружамо услуге чишћења и одржавања заједничких просторија у стамбеним и пословним зградама, чишћење снега, лишћа, одржавање зеленила….